Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2011

Γιορτή Χριστουγέννων

Εικόνα

Άσκηση πυροπροστασίας

Εικόνα

Συνταγή κορμού από μαθητές της ΣΤ τάξης

Εικόνα

Γιορτή 17 Νοέμβρη

Εικόνα

Επίσκεψη στο σκοπευτήριο του δήμου Ρόδου

Εικόνα

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου. Θεατρικό Γ΄ τάξης

Εικόνα

Κατασκευή κοσμημάτων με την κ. Ανθούλα. Α, Β, και Γ τάξεις

Εικόνα

Κατασκευή κοσμημάτων με την κ Ανθούλα Δ, Ε, και ΣΤ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στο σχολείο μας

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Ε & ΣΤ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Γ & Δ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Α & Β τάξεις

Εικόνα

Ενημέρωση γονέων για τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου

Εικόνα

Ζωγραφιές των μαθητών για τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Εικόνα

Η Α΄τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η Β΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η Γ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Από αριστερά
Πάνω:
Αλέξης, Κώστας, Αντώνης, Φώτης, Νίκος, Παύλος

Κάτω:
Γιώργος, Αγγελική, Δέσποινα, Μαρία, Τσαμπίκα, Γιάννης

Δάσκαλος: Παύλος Γιαννακόπουλος

Η Δ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Από πάνω αριστερά:
Νικόλας, Κωνσταντίνος, Σταμάτης, Γιώργος, Δέσποινα, Φωτεινή, Γιώργος.

Κάτω αριστερά:
Μανώλης, Παναγιώτης, Δέσποινα, Παναγιώτα, Σαμάνθα, Χρήστος, Σταμάτης.

Δασκάλα: Άννα Κορρέ

Η Ε΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Πάνω από αριστερά: Ηλίας, Γιώργος, Κωνσταντίνος, Ειρήνη, Ευδοκία
Μεσαία σειρά από αριστερά: Αγγελική, Παντελής, Φώτης, Παναγιώτης Φ, Παναγιώτης Ρ.
Κάτω από αριστερά: Γιάννης, Μάγδα
Δασκάλα: Κουνάκη Τσαμπίκα

Ο Αγιασμός του Σχολείου μας

Εικόνα