Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2011

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου. Θεατρικό Γ΄ τάξης

Εικόνα

Κατασκευή κοσμημάτων με την κ. Ανθούλα. Α, Β, και Γ τάξεις

Εικόνα

Κατασκευή κοσμημάτων με την κ Ανθούλα Δ, Ε, και ΣΤ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στο σχολείο μας

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Ε & ΣΤ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Γ & Δ τάξεις

Εικόνα

Επίσκεψη του συγγραφέα Μάριου Βερέττα στις Α & Β τάξεις

Εικόνα