Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

Ενημέρωση γονέων για τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου

Εικόνα

Ζωγραφιές των μαθητών για τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Εικόνα

Η Α΄τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η Β΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η Γ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Από αριστερά
Πάνω:
Αλέξης, Κώστας, Αντώνης, Φώτης, Νίκος, Παύλος

Κάτω:
Γιώργος, Αγγελική, Δέσποινα, Μαρία, Τσαμπίκα, Γιάννης

Δάσκαλος: Παύλος Γιαννακόπουλος

Η Δ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Από πάνω αριστερά:
Νικόλας, Κωνσταντίνος, Σταμάτης, Γιώργος, Δέσποινα, Φωτεινή, Γιώργος.

Κάτω αριστερά:
Μανώλης, Παναγιώτης, Δέσποινα, Παναγιώτα, Σαμάνθα, Χρήστος, Σταμάτης.

Δασκάλα: Άννα Κορρέ

Η Ε΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα

Η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου

Εικόνα
Πάνω από αριστερά: Ηλίας, Γιώργος, Κωνσταντίνος, Ειρήνη, Ευδοκία
Μεσαία σειρά από αριστερά: Αγγελική, Παντελής, Φώτης, Παναγιώτης Φ, Παναγιώτης Ρ.
Κάτω από αριστερά: Γιάννης, Μάγδα
Δασκάλα: Κουνάκη Τσαμπίκα

Ο Αγιασμός του Σχολείου μας

Εικόνα